Przebieg kursu:    

book_icon.png

Formularz zgłoszeniowy
Rejestracja


Instytut MSK kontaktuje się

z uczenim w celu 

ustalenia terminu zajęć

O ustalonej godzinie
nauczyciel łączy się
z uczniem przez
Skype'a

Podczas zajęć

wykorzystywane 

materiały w formie

podręcznika, plików

audio/video i inne

Po lekcji uczeń otrzymuje

zrealizowany materiał oraz

ćwiczenia w formie .pdf

Możliwość konsultacji

między lekcjami z 

nauczycielem 

(czat, e-mail, audio)

clipart_send_MSK.png
skype icon.png
laptop.png
phone_icon.png

Lekcja: Wyznaczenie
celów nauki. Nauczyciel

tworzy indywidualną

strategię nauczania.
Dyscyplina, systematyka.

 

pdf.png
Dziewczyna z DIY robotem
Dziewczyna w klasie
Kobieta pracuje na laptopie
Uśmiechnięta dziewczyna z książką
IMG_0685.jpg